Stevnedeltakelse 2005, fordelt på 20 kretser Oppdatert 10. februar 2006
kl. (All)                    
år                            
Count of sum Program                          
pl krets Hurtig Fin VM Fin Std Luft 60 Luft 40 Luft Rekr. VM Grov Hurtig Grov Silh Fri Fri-B Luft-Std Luft-Fall Grand Total
1 Hordaland 184 222 148 144 101 233 73 59 29 29   7   1229
2 Oslo 382 183 155 74 64 11 74 65 43 37 11 1 1 1101
3 Sør-Trøndelag 137 101 104 162 164 242 49 41 55 28       1083
4 Rogaland 277 145 91 128 163 18 48 67 55 33 7     1032
5 Buskerud 86 111 54 56 62   22 24 23 23 15 4 4 484
6 Møre og Romsdal 123 102 100 32 5 1 28 49 8 7       455
7 Troms 48 109 84 53 49 47 32 12 6         440
8 Nordland 88 64 68 113 10 14 17 21 32         427
9 Akershus 86 56 21 42 74 2 29 32 9 11       362
10 Nord-Trøndelag 33 31 36 71 64 51 16 5 1 12       320
11 Telemark 54 38 25 38 37 28 9 9 9 1       248
12 Sogn og Fjordane 59 63 41 17 7 13 8 4 12 18       242
13 Vestfold 58 18 35 32 13   10 34 10 6 2     218
14 Østfold 29 57 11 4 44   46 14 4 1       210
15 Hedmark 43 36 26 5     42 41 5 7       205
16 Oppland 42 22 8 5 8 2 24 27           138
17 Glåmdal 23 13 3 25 3   23 25 14 1       130
18 Aust-Agder 16 2 6 6 7   9 13 2 2 1     64
19 Vest-Agder 23 3 6 1 14   3 5 2 2 1     60
20 Finnmark 3 17 11 5 3   4 3 1 1       48
  Grand Total 1794 1393 1033 1013 892 662 566 550 320 219 37 12 5 8496