Regler for NSF Rangering
(Revidert 8. mars 2009)

Snittet av de 4 beste resultatene siste 365 dager, teller for rangeringen.
(De 2 beste mesteskapsresultatene er tatt bort, mesterskapsresultater teller som vanlige stevner)

Resultatene minker etter hvor lenge siden de er skutt, verdien synker med 2% på 365 dager, fordelt per dag.

Hvis noen har færre enn 4 resultat totalt, så vil rangeringssnittet bli redusert med 0,5 % for hvert manglende resultat. (0,5 % utgjør 3 poeng for 60 skudd, 2 poeng for 40 skudd luft)

De røde og blå tallene som kommer opp foran skytterene, viser endring i forhold til plassering ved årskiftet.
Dvs. at de tallene blir nullstilt 1. januar hvert år.
Antall dager (Står rett bak hvert resultat i tankingen) er i blått når resultatet er nyere enn 3 måneder, og i rødt når det er eldre enn 9 måneder.

Hvordan kontrollregne sin egen ranking?
Her er regnestykket:
(besteres1 + besteres2 + besteres3 + besteres4)/antall resultat - ant. manglende resultat * 0,5% * makssum - ((tid1 + tid2 + tid3 + tid4)*2%*makssum)/(365*antall tellende res) = rankingsum