Uttak til EM bane, Beograd 31. juli – 14. august 2011

Oversikten inneholder de 20 beste utøvere i forhold til uttaksreglene. Blå farge på resultat som er lik eller større enn aktuelle vurderingskrav.

Menn

Vurd.

Kvinner

Vurd.

Menn Junior

Vurd.

Junior Kvinner

Vurd.

Fripistol

Silhuettpistol

Grovpistol

Standardpistol

558

576

580

567

Finpistol

581

Fripistol

Silhuettpistol

Finpistol

Standardpistol

537

564

570

550

Finpistol

566


Selv om man er med på listen er det ikke sikkert man blir tatt ut til EM.
For Uttakskriterier, se i pistolmenyen på www.skyting.no