Uttak til EM luft Brescia, Italia 1. 7. mars 2011

Siste frist for resultater 17. januar 2011

Menn                         Kvinner
Menn Jr.                    Kvinner Jr.