Greipstad PK Antall starter pr. øvelse: 66 57 55 51 41 18 12 6
per 2. jan 2019 Skyttere pr øvelse: 21 22 20 17 12 7 10 5
type (All)              
klubb Greipstad PK
år 2018
Diff 2017, ant. skyttere: -104 -44 -93 -60 -32 -36 -21 -9
1 Count of sum Program              
pl Sum diff 2017 Navn, Klubb Felt Fin Felt S-pst Felt Mil Felt Rev Felt Grov Felt S-rev Felt Mag 1 Felt Mag 2
1 47 -3 Jan Olav Furuborg, Greipstad PK 10 6 9 11 7 2 2