Siste 365 dager, David Nickolay Ingebrethsen, Greipstad PK oppdatert 31.desember 2018
Øvelse topp ant. A m.verdi diff C-krav ant.st. Krav A / B / C
Fri #N/A #N/A #N/A #N/A 525 / 495 / 450 Blå tall er over A-krav
Luft 60 #N/A #N/A #N/A #N/A 565 / 535 / 505 Grønne tall er over B-krav
Silh #N/A #N/A #N/A #N/A   550 / 520 / 485 Brune tall er over C-krav
Std 242 242,0 -238,0 1 550 / 520 / 480
VM Grov #N/A #N/A #N/A #N/A 570 / 540 / 505
VM Fin #N/A #N/A #N/A #N/A   570 / 540 / 505  
Fri-B #N/A #N/A #N/A #N/A 525 / 495 / 450
Luft-Std 40 #N/A #N/A #N/A #N/A 360 / 350 / 333
Luft 40 #N/A #N/A #N/A #N/A   375 / 355 / 335  
Hurtig Fin 391 391,0 -109,0 1 575 / 540 / 500
Hurtig Grov #N/A #N/A #N/A #N/A 575 / 540 / 500
Hurtig Mil 265   265,0 -210,0 1 555 / 520 / 475  
Hurtig Rev #N/A #N/A #N/A #N/A 565 / 530 / 485
Hurtig S-rev #N/A #N/A #N/A #N/A 555 / 520 / 475
Hurtig S-pst 419   389,5 -95,5 2 565 / 530 / 485  
NAIS Fin #N/A #N/A #N/A
NAIS Grov #N/A #N/A #N/A
Luft-Sprint #N/A #N/A #N/A        
Felt Fin 57,9 57,9 -17,1 1 97 / 85 / 75
Felt Grov #N/A #N/A #N/A #N/A 97 / 85 / 75
Felt Mil 38,7 38,7 -36,3 1 97 / 85 / 75
Felt Rev #N/A #N/A #N/A #N/A   97 / 85 / 75  
Felt Mag 1 #N/A #N/A #N/A
Felt Mag 2 #N/A #N/A #N/A
Felt S-pst 35,8 35,8 1
Felt S-rev #N/A #N/A #N/A        
8 starter siste 365 dager
Øvelse sum + - C Dato Stat. Sted   Arrangør
Felt S-pst 35,8 - 01.sep.18 Kvinesdal Kvinesdal PK
Felt Mil 38,7 -36 01.sep.18 Kvinesdal Kvinesdal PK
Felt Fin 57,9 -17 01.sep.18   Kvinesdal Kvinesdal PK
Hurtig S-pst 360 -125 14.apr.18 Stemtjønn Greipstad PK
Hurtig S-pst 419 -66 08.feb.18 Nodelandshallen Greipstad PK
Hurtig Mil 265 -210 08.feb.18   Nodelandshallen Greipstad PK
Hurtig Fin 391 -109 08.feb.18 Nodelandshallen Greipstad PK
Std 242 -238 18.jan.18 Nodelandshallen Greipstad PK