Ti på topp-liste for hele landet:
Ti på topp 2018

Ti på topp 2017

Ti på topp-lister per krets
Kretsvis Ti på topp kun til de kretser som kjøper kretsstatisstikk.

02 Akershus
07 Buskerud
11 Vest-Agder
12 Rogaland
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-trøndelag
20 Finnmark