Luft-Std 40 - 2019 , Greipstad PK  Klasse: A B C oppdatert 7.januar 2020
Krav 360 350 333 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 0 dager uthevet Norsk bestenotering: 380 Pål Hembre (Uoff.) 0 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2018 Dato type Sted Arr.