Luft-Fall - 2020 , Ørsta/Volda PK  Klasse: A B C oppdatert 17.januar 2021
Krav 35 30 25 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2019 Dato type Sted Arr.