Luft-Std 40 - 2020 , Ørsta/Volda PK  Klasse: A B C oppdatert 17.januar 2021
Krav 360 350 333 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet Norsk bestenotering: 380 Pål Hembre (Uoff.) 0 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2019 Dato type Sted Arr.