Felt Mag 1 - 2020 , Greipstad PK  Klasse: A B C oppdatert 2.januar 2021
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 8 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2019 Dato type Sted Arr.
1 Espen Sivertsen, Greipstad PK 100 +32 20.sep Stemtjønn Greipstad PK
2 Robert Ilievski, Greipstad PK 94,3 +78 20.sep Stemtjønn Greipstad PK
3 Ingunn Marie Edvardsen, Greipstad PK Kv 92,6 +16 18.okt Flakkeloner, Birkenes Birkenes & Lillesand SSL
4 Jan Olav Furuborg, Greipstad PK 79,8 -7 18.okt Flakkeloner, Birkenes Birkenes & Lillesand SSL
5 Arne Johnny Gill, Greipstad PK V73 78,7 ny 18.okt Flakkeloner, Birkenes Birkenes & Lillesand SSL
6 Roman Eck, Greipstad PK 75 ny 19.jul Hægebostad Kvinesdal PK
7 Anne Lene Breive Ilievski, Greipstad PK Kv 68,1 ny 18.okt Flakkeloner, Birkenes Birkenes & Lillesand SSL
8 Victoria Sivertsen, Greipstad PK Kv 58,5 ny 18.okt Flakkeloner, Birkenes Birkenes & Lillesand SSL