Greipstad PK Antall starter pr. øvelse: 41 31 26 16 15 11 8 3
per 2. jan 2021 Skyttere pr øvelse: 16 16 9 7 11 8 5 3
type (All)              
klubb Greipstad PK
år 2020
Diff 2019, ant. skyttere: -73 -61 -44 -32 -47 -12 -25 -7
1 Count of sum Program              
pl Sum diff 2019 Navn, Klubb Felt Fin Felt Mil Felt Rev Felt Grov Felt S-pst Felt Mag 1 Felt S-rev Felt Mag 2
1 24 +2 Espen Sivertsen, Greipstad PK 5 4 6 2 2 2 2 1