1 24 +2 Espen Sivertsen, Greipstad PK 5 4 6 2 2 2 2 1
2 16 -10 Roman Eck, Greipstad PK 5 3 6 1 1  
2 16 -23 Ingunn Marie Edvardsen, Greipstad PK 5 1 1 5 1 1 1 1
2 16 +10 Robert Ilievski, Greipstad PK 3 2 4 1 2 3 1
5 13 -34 Jan Olav Furuborg, Greipstad PK 4 2 2 3 2  
6 11 +6 Victoria Sivertsen, Greipstad PK 1 3 3 2 1 1  
6 11 -2 Alf Johnsen, Greipstad PK 2 5 1 3  
8 8 ny Roar Øverland, Greipstad PK 3 2 2 1  
9 6 ny John Audun Michelsen, Greipstad PK 2 2 2  
10 5 ny Dag Inge Svendsen, Greipstad PK 3 1 1  
10 5 ny Frank Sørensen, Greipstad PK 3 1 1  
12 4 +1 Arne Johnny Gill, Greipstad PK   1 2 1  
13 3 -1 Anne Lene Breive Ilievski, Greipstad PK   1 1 1  
13 3 ny Stian Rustøen, Greipstad PK 1 1 1  
15 2 ny Alice Ingebrethsen, Greipstad PK 1 1  
15 2 -9 Harald Breland, Greipstad PK 1 1  
15 2 ny Kristian Sir Øverland, Greipstad PK   1 1  
15 2 ny Christoforos Harstad Schuff, Greipstad PK 1 1  
15 2 -20 Jan Ivar Ingebrethsen, Greipstad PK 1       1