Oppnådde krav ses. 2019/2020, gjeldende for 2021 oppdatert 2.januar 2021
Ant. per øvelse og klasse:
Denne klasseføringen gjelder for 2021. Tellende ant. sk.: 1 1 12 6 12 17 11 4 4 9 9
sesong er fom. 1. oktober 2019 tom. 30. september 2020. A 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Kun stevner arrangert før 1. oktober 2020 er med i stat. B 1 1 3 1 1 2 2 0 2 2 3
Klasseføring på skytter må beregnes ut fra fjorårets klasse. C 0 0 3 3 2 7 3 2 0 1 1
Oppnådde klassekrav for 2020 finnes under NSF-stat for 2019 D 0 0 6 2 8 7 5 1 2 6 5
pl. Navn klasse Sum Luft 60 Silh VM Fin VM Grov Std Hurtig Fin Hurtig S-pst Hurtig S-rev Hurtig Grov Hurtig Mil Hurtig Rev