Greipstad PK Antall starter pr. øvelse: 68 35 31 28 25 21 19 17 10 8 4 1 1 1
per 2. jan 2021 Skyttere pr øvelse: 17 12 13 12 11 9 9 9 4 6 4 1 1 1
type (All)                          
klubb Greipstad PK
år 2020
Diff 2019, ant. skyttere: -54 -36 -29 -25 -17 -23 -10 -5 -12 -7 -12 -5 -1 -7
1 Count of sum Program                          
pl Sum diff 2019 Navn, Klubb Hurtig Fin Std NAIS Fin VM Fin Hurtig S-pst Hurtig Mil NAIS Grov Hurtig Rev Hurtig S-rev VM Grov Hurtig Grov Luft 60 Silh Luft-Sprint
1 28 ny Stian Rustøen, Greipstad PK 11 2 4   2 7           1   1