Statistikk i år

Stevnestatistikk Pistol, 2005 – 2022

Her er et sammendrag av stevneresultater i perioden 2005 til 2022.
Fargekoden på poengsummer tilsvarer opprykkskrav i klasse A, B og C, og rød fargekode er over vurderingskrav for 2022 (3.pl int.), eller så er det skutt fullt hus på øvelsen.

Antall starter

    Totalt per kal.
    Fripistol
    Fripistol B
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Luft-Std
    Luft-Fall
    Luft-Sprint

    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    NAIS Fin
    NAIS Grov

    Hurtig Fin
    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Hurtig S-pistol
    Hurtig S-revolver 

Kvinner
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Standard
    Hurtig Fin

Alle på topp
    Fripistol
    Fripistol B
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Luft-Std
    Luft-Fall
    Luft-Sprint

    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    NAIS Fin
    NAIS Grov

    Hurtig Fin
    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Hurtig S-pistol
    Hurtig S-revolver 

Kvinner
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Standard
    Hurtig Fin

Årsbeste
    Fripistol
    Fripistol B
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Luft-Std
    Luft-Fall
    Luft-Sprint

    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    NAIS Fin
    NAIS Grov

    Hurtig Fin
    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Hurtig S-pistol
    Hurtig S-revolver 

Kvinner
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Standard
    Hurtig Fin

Års-snitt
    Fripistol
    Fripistol B
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Luft-Std
    Luft-Fall
    Luft-Sprint

    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    NAIS Fin
    NAIS Grov

    Hurtig Fin
    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Hurtig S-pistol
    Hurtig S-revolver 

Kvinner
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Standard
    Hurtig Fin

Beste resultater
    Fripistol
    Fripistol B
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Luft-Std
    Luft-Fall
    Luft-Sprint

    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    NAIS Fin
    NAIS Grov

    Hurtig Fin
    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Hurtig S-pistol
    Hurtig S-revolver 

Kvinner
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Standard
    Hurtig Fin

Adelskalender

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal. 22-øvelser
    Kal. 32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Luft-øvelser

Kvinner
    Alle øvelser
    OL-øvelser 

Adelskalender - per år

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal. 22-øvelser
    Kal. 32-øvelser
    Hurtig-øvelser

Kvinner
    Alle - Kvinner
    OL-øvelser

 NM - statistikk
    Menn, individuelt
    Menn, lag
    Kvinner, individuelt
    Kvinner, lag
    Veteran, individuelt
    Veteran, Lag
    Junior, individuelt
    Ungdom, individuelt
    SH-klasser

Adelskalender – NM
    Alle øvelser + Luft 60
    Alle øvelser + Luft 40
    Kal. 22-øvelser
    Kal. 32-øvelser

Kvinner
    Alle øvelser
    OL-øvelser

Årsverste
    Fripistol
    Fripistol B
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Luft-Std
    Luft-Fall
    Luft-Sprint

    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    NAIS Fin
    NAIS Grov

    Hurtig Fin
    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Hurtig S-pistol
    Hurtig S-revolver 

Kvinner
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Standard
    Hurtig Fin

Årshistorikk

     Statistikk 2023
 
    Statistikk 2022
 
    Statistikk 2021
    Statistikk 2020
    Statistikk 2019
    Statistikk 2018
    Statistikk 2017
    Statistikk 2016
    Statistikk 2015
    Statistikk 2014
    Statistikk 2013
    Statistikk 2012
    Statistikk 2011
    Statistikk 2010
    Statistikk 2009
    Statistikk 2008
    Statistikk 2007
    Statistikk 2006
    Statistikk 2005