Alle på topp: Luft-Fall   2018 Klasse: Menn Kv Menn Jr Kv Jr oppdatert 22.februar 2018
vurd.krav: - - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 7 skyttere
2017 pl Navn, Klubb klasse Sum 2017 Dato type Sted Arr.
-   1 Einar Morten Landsem, Støren SSK 27 +9 12.feb Støren Skytesenter Støren SSK
ny 2 Stian Aleksander Andersen, Trondhjems PK 18 ny 15.jan Støren Skytesenter Støren SSK
ny 3 Arild Inge Wollan, Støren SSK V50 17 ny 15.jan Støren Skytesenter Støren SSK
ny 3 Bjørn Martin Bruun, Trondhjems PK V50 17 ny 15.jan Støren Skytesenter Støren SSK
+1 5 Morten Jensen, Støren SSK 13 +3 15.jan Støren Skytesenter Støren SSK
+1 5 Kenneth Pedersen Hopstad, Støren SSK 13 +3 12.feb Støren Skytesenter Støren SSK
ny 7 Amund Carlsen Haugerud, Støren SSK 11 ny 12.feb Støren Skytesenter Støren SSK