T96 Mag 1 - 2021 , Ørsta/Volda PK  Klasse: A B C oppdatert 16.januar 2022
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2020 Dato type Sted Arr.