Oppnådde klassekrav i år, gjeldende for 2023
Ant. per øvelse og klasse:
Disse opprykkskrav gjelder for startkort for 2023 ant. sk.:
Tellende res. er fom. 1. jan. 2022 tom. 31. des. 2022. A
Resultater fra denne periode må være sendt inn før B
31. des. 2022 for at de skal bli med i statistikken. C
D
pl. Navn klasse Sum