Oppnådde klassekrav i år, gjeldende for 2023 oppdatert 17.mai 2022
Ant. per øvelse og klasse:
Disse opprykkskrav gjelder for startkort for 2023 ant. sk.: 1 4
Tellende res. er fom. 1. jan. 2022 tom. 31. des. 2022. A 0 0
Resultater fra denne periode må være sendt inn før B 0 0
31. des. 2022 for at de skal bli med i statistikken. C 0 1
D 1 3
pl. Navn klasse Sum Hurtig Fin Std