Luft-Fall - 2024 , Greipstad PK  Klasse: A B C oppdatert 20.mai 2024
Krav 35 30 25 Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2021 Dato type Sted Arr.