Luft 2h.st. - 2019 , Greipstad PK  Klasse: A B C oppdatert 3.april 2019
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2018 Dato type Sted Arr.