Luft 1h.st. - 2019 , Greipstad PK  Klasse: A B C oppdatert 18.august 2019
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 0 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2018 Dato type Sted Arr.