T96 Mag 1 - 2023 , Greipstad PK  Klasse: A B C oppdatert 24.september 2023
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 1 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2021 Dato type Sted Arr.
1 Jan Ivar Ingebrethsen, Greipstad PK V55 152 ny #N/A #N/A #N/A #N/A