T96 Mag 1 - 2024 , Greipstad PK  Klasse: A B C oppdatert 15.juli 2024
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 6 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2021 Dato type Sted Arr.
1 Tore Vrålstad, Greipstad PK 207 ny #N/A #N/A #N/A #N/A
2 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK Kv V55 172 ny #N/A #N/A #N/A #N/A
3 Espen Sivertsen, Greipstad PK V55 164 ny #N/A #N/A #N/A #N/A
4 Stian Rustøen, Greipstad PK 161 ny #N/A #N/A #N/A #N/A
5 Arne Landsverk, Greipstad PK 124 -16 #N/A #N/A #N/A #N/A
6 Roar Øverland, Greipstad PK V55 94 ny #N/A #N/A #N/A #N/A