T96 Mag 2 - 2024 , Greipstad PK  Klasse: A B C oppdatert 13.juni 2024
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 2 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2021 Dato type Sted Arr.
1 Stian Rustøen, Greipstad PK 155 ny #N/A #N/A #N/A #N/A
2 Roar Øverland, Greipstad PK V55 81 ny #N/A #N/A #N/A #N/A