T96 Mil - 2024 , Greipstad PK  Klasse: A B C oppdatert 15.juli 2024
Krav - - - Trykk Ctrl-F for tekstsøk
Res. skutt siste 21 dager uthevet 3 skyttere
pl Navn, Klubb klasse Sum 2021 Dato type Sted Arr.
1 Tore Vrålstad, Greipstad PK 241 +52 #N/A #N/A #N/A #N/A
2 Ingunn Marie Engelsen, Greipstad PK Kv V55 210 ny #N/A #N/A #N/A #N/A
3 Arne Landsverk, Greipstad PK 190 +41 #N/A #N/A #N/A #N/A