Oppnådde krav ses. 2021/2022, gjeldende for 2023
Ant. per øvelse og klasse:
Denne klasseføringen gjelder for 2023. Tellende ant. sk.:
sesong er fom. 1. oktober 2021 tom. 30. september 2022. A
Kun stevner arrangert før 1. oktober 2022 er med i stat. B
Klasseføring på skytter må beregnes ut fra fjorårets klasse. C
Oppnådde klassekrav for 2022 finnes under NSF-stat for 2021 D
pl. Navn klasse Sum