Greipstad PK Antall starter pr. øvelse:
per 18. jan 2022 Skyttere pr øvelse:
type
klubb
år
Diff 2021, ant. skyttere:
1 Count of sum
pl Sum diff 2021 Navn, Klubb
#### 0 ny