Oppnådde krav ses. 2021/2022, gjeldende for 2023 oppdatert 18.januar 2022
Ant. per øvelse og klasse:
Denne klasseføringen gjelder for 2023. Tellende ant. sk.: 3 2 1 3
sesong er fom. 1. oktober 2021 tom. 30. september 2022. A 0 0 0 0
Kun stevner arrangert før 1. oktober 2022 er med i stat. B 1 1 0 0
Klasseføring på skytter må beregnes ut fra fjorårets klasse. C 0 1 0 2
Oppnådde klassekrav for 2022 finnes under NSF-stat for 2021 D 2 0 1 1
pl. Navn klasse Sum Hurtig Fin Hurtig S-pst Hurtig Mil Hurtig Rev