Greipstad PK Antall starter pr. øvelse: 3 3 2 1
per 18. jan 2022 Skyttere pr øvelse: 3 3 2 1
type (All)      
klubb Greipstad PK
år 2022
Diff 2021, ant. skyttere: -38 -8 -20 -10
1 Count of sum Program      
pl Sum diff 2021 Navn, Klubb Hurtig Fin Hurtig Rev Hurtig S-pst Hurtig Mil
1 2 ny André Nilsbakken, Greipstad PK   1   1