Siste 365 dager, Jan Olav Furuborg, Greipstad PK oppdatert 3.april 2019
Øvelse topp ant. A m.verdi diff C-krav ant.st. Krav A / B / C
Fri #N/A #N/A #N/A #N/A 525 / 495 / 450 Blå tall er over A-krav
Luft 60 #N/A #N/A #N/A #N/A 565 / 535 / 505 Grønne tall er over B-krav
Silh #N/A #N/A #N/A #N/A   550 / 520 / 485 Brune tall er over C-krav
Std 517 510,0 +30,0 3 550 / 520 / 480
VM Grov 546 546,0 +41,0 1 570 / 540 / 505
VM Fin 536   536,0 +31,0 1 570 / 540 / 505  
Fri-B #N/A #N/A #N/A #N/A 525 / 495 / 450
Luft-Std 40 #N/A #N/A #N/A #N/A 360 / 350 / 333
Luft 40 #N/A #N/A #N/A #N/A   375 / 355 / 335  
Hurtig Fin 561 549,0 +49,0 9 575 / 540 / 500
Hurtig Grov 497 497,0 -3,0 1 575 / 540 / 500
Hurtig Mil #N/A #N/A #N/A #N/A   555 / 520 / 475  
Hurtig Rev #N/A #N/A #N/A #N/A 565 / 530 / 485
Hurtig S-rev 440 440,0 -35,0 1 555 / 520 / 475
Hurtig S-pst 545   529,0 +44,0 4 565 / 530 / 485  
NAIS Fin 292 283,0 5
NAIS Grov 273 267,0 3
Luft-Sprint #N/A #N/A #N/A        
Felt Fin 98,1 2 93,5 +18,5 11 97 / 85 / 75
Felt Grov 100 2 94,2 +19,2 8 97 / 85 / 75
Felt Mil 100 1 86,6 +11,6 8 97 / 85 / 75
Felt Rev 100 2 92,0 +17,0 11 97 / 85 / 75  
Felt Mag 1 72,9 72,9 1
Felt Mag 2 #N/A #N/A #N/A
Felt S-pst 100 95,6 6
Felt S-rev 97,8   85,1   2    
75 starter siste 365 dager
Øvelse sum + - C Dato Stat. Sted   Arrangør
Hurtig Fin 520 +20 12.mar.19 Nodelandshallen Greipstad PK
Felt Rev 95,2 +20 10.mar.19 Hå pistolklubb Hå PK
Felt Mil 86,5 +12 10.mar.19   Hå pistolklubb Hå PK
Felt Grov 94,2 +19 10.mar.19 Hå pistolklubb Hå PK
Felt Fin 98,1 +23 10.mar.19 Hå pistolklubb Hå PK
NAIS Fin 271 - 09.mar.19   Nodelandshallen Greipstad PK
NAIS Grov 267 - 09.mar.19 Nodelandshallen Greipstad PK
NAIS Fin 280 - 09.mar.19 Nodelandshallen Greipstad PK
Felt S-pst 95,6 - 03.mar.19   Flakke Birkenes & Lillesand SSL
Felt Rev 92 +17 03.mar.19 Flakke Birkenes & Lillesand SSL
Felt Fin 90 +15 03.mar.19 Flakke Birkenes & Lillesand SSL
Hurtig S-pst 493 +8 14.feb.19   Nodelandshallen Greipstad PK
Hurtig Fin 547 +47 14.feb.19 Nodelandshallen Greipstad PK
Hurtig Fin 559 +59 12.feb.19 Nodelandshallen Greipstad PK
Hurtig Fin 556 +56 17.jan.19   Nodelandshallen Greipstad PK
Hurtig Fin 535 +35 15.jan.19 Nodelandshallen Greipstad PK
Hurtig Fin 549 +49 15.nov.18 Songdalen Greipstad PK
Hurtig S-pst 543 +58 13.nov.18   Songdalen Greipstad PK
Hurtig Fin 558 +58 13.nov.18 Songdalen Greipstad PK
NAIS Fin 283 - 27.okt.18 Songdalen Greipstad PK
NAIS Grov 263 - 27.okt.18   Songdalen Greipstad PK
NAIS Fin 292 - 27.okt.18 Songdalen Greipstad PK
NAIS Grov 273 - 27.okt.18 Songdalen Greipstad PK
NAIS Fin 284 - 27.okt.18   Songdalen Greipstad PK
Felt S-rev 72,4 - 20.okt.18 Kvinesdal Kvinesdal PK
Felt S-pst 91 - 20.okt.18 Kvinesdal Kvinesdal PK
Felt Rev 100 +25 20.okt.18   Kvinesdal Kvinesdal PK
Felt Mil 88,4 +13 20.okt.18 Kvinesdal Kvinesdal PK
Felt Grov 100 +25 20.okt.18 Kvinesdal Kvinesdal PK
Felt Fin 90 +15 20.okt.18   Kvinesdal Kvinesdal PK
Hurtig Fin 561 +61 16.okt.18 Songdalen Greipstad PK
VM Grov 546 +41 14.okt.18 Kvinesdal Kvinesdal PK
VM Fin 536 +31 14.okt.18   Kvinesdal Kvinesdal PK
Std 517 +37 14.okt.18 Kvinesdal Kvinesdal PK
Std 497 +17 09.okt.18 Songdalen Greipstad PK
Std 510 +30 09.okt.18   Songdalen Greipstad PK
Felt Grov 90,2 +15 27.jul.18 NM Oppdal Oppdal PK
Felt Fin 85,3 +10 27.jul.18 NM Oppdal Oppdal PK
Felt Rev 87,3 +12 26.jul.18 NM Oppdal Oppdal PK
Felt Mil 90,2 +15 25.jul.18 NM Oppdal Oppdal PK
Felt S-rev 97,8 - 24.jul.18 NM Oppdal Oppdal PK
Felt S-pst 95,6 - 24.jul.18 NM Oppdal Oppdal PK
Felt Mag 1 72,9 - 23.jul.18 NM Oppdal Oppdal PK
Felt Rev 96,1 +21 23.jun.18 Oppddal Oppdal PK
Felt Mil 71,3 -4 23.jun.18   Oppddal Oppdal PK
Felt Grov 94,2 +19 23.jun.18 Oppddal Oppdal PK
Felt Fin 85,4 +10 23.jun.18 Oppddal Oppdal PK
Felt S-pst 100 - 10.jun.18   Stemtjønn Greipstad PK
Felt Rev 94,1 +19 10.jun.18 Stemtjønn Greipstad PK
Felt Grov 100 +25 10.jun.18 Stemtjønn Greipstad PK
Felt Fin 98 +23 10.jun.18   Stemtjønn Greipstad PK
Felt Rev 99 +24 21.mai.18 Flakke Loner Birkenes & Lillesand SSL
Felt Grov 96,1 +21 21.mai.18 Flakke Loner Birkenes & Lillesand SSL
Felt Fin 96,1 +21 21.mai.18   Flakke Loner Birkenes & Lillesand SSL
Felt Rev 87 +12 20.mai.18 Aushommen Kvinesdal PK
Felt Mil 86,6 +12 20.mai.18 Aushommen Kvinesdal PK
Felt Grov 87,8 +13 20.mai.18   Aushommen Kvinesdal PK
Felt Fin 91,8 +17 20.mai.18 Aushommen Kvinesdal PK
Hurtig S-pst 545 +60 12.mai.18 Stemtjønn Greipstad PK
Hurtig Grov 497 -3 12.mai.18   Stemtjønn Greipstad PK
Hurtig Fin 538 +38 12.mai.18 Stemtjønn Greipstad PK
Felt S-pst 90,9 - 06.mai.18 Kalvedokk Nedre Eiker PK
Felt Rev 89,7 +15 06.mai.18   Kalvedokk Nedre Eiker PK
Felt Mil 83,5 +9 06.mai.18 Kalvedokk Nedre Eiker PK
Felt S-pst 95,8 - 01.mai.18 Åres Farris SS - Larvik
Felt Rev 89,1 +14 01.mai.18   Åres   Farris SS - Larvik
Felt Mil 100 +25 01.mai.18 Åres Farris SS - Larvik
Felt Fin 94,5 +20 01.mai.18 Åres Farris SS - Larvik
Felt Grov 88,5 +14 22.apr.18   Hommeland Sandnes PK
Felt Fin 94,2 +19 22.apr.18 Hommeland Sandnes PK
Hurtig S-rev 440 -35 14.apr.18 Stemtjønn Greipstad PK
Hurtig S-pst 515 +30 14.apr.18   Stemtjønn Greipstad PK
Felt Rev 87 +12 08.apr.18 Fjæreheia Grimstad SS
Felt Mil 86,1 +11 08.apr.18 Fjæreheia Grimstad SS
Felt Fin 93,5 +19 08.apr.18   Fjæreheia Grimstad SS