Siste 365 dager, John Audun Michelsen, Greipstad PK oppdatert 29.november 2021
Øvelse topp ant. A m.verdi diff A-krav ant.st. Krav A / B / C
Fri #N/A #N/A #N/A #N/A 525 / 495 / 450 Blå tall er over A-krav
Luft 60 #N/A #N/A #N/A #N/A 565 / 535 / 505 Grønne tall er over B-krav
Silh #N/A #N/A #N/A #N/A   550 / 520 / 485 Brune tall er over C-krav
Std #N/A #N/A #N/A #N/A 550 / 520 / 480
VM Grov #N/A #N/A #N/A #N/A 570 / 540 / 505
VM Fin #N/A #N/A #N/A #N/A   570 / 540 / 505  
Fri-B #N/A #N/A #N/A #N/A 525 / 495 / 450
Luft-Std 40 #N/A #N/A #N/A #N/A 360 / 350 / 333
Luft 40 #N/A #N/A #N/A #N/A   375 / 355 / 335  
Hurtig Fin #N/A #N/A #N/A #N/A 575 / 540 / 500
Hurtig Grov #N/A #N/A #N/A #N/A 575 / 540 / 500
Hurtig Mil #N/A #N/A #N/A #N/A   555 / 520 / 475  
Hurtig Rev #N/A #N/A #N/A #N/A 565 / 530 / 485
Hurtig S-rev #N/A #N/A #N/A #N/A 555 / 520 / 475
Hurtig S-pst #N/A #N/A #N/A #N/A   565 / 530 / 485  
NAIS Fin #N/A #N/A #N/A
NAIS Grov #N/A #N/A #N/A
Luft-Sprint #N/A #N/A #N/A        
Felt Fin 87,8 87,3 -9,7 3 97 / 85 / 75
Felt Grov #N/A #N/A #N/A #N/A 97 / 85 / 75
Felt Mil 91,9 61,7 -35,3 3 97 / 85 / 75
Felt Rev 76,5   63,0 -34,0 3 97 / 85 / 75  
Felt Mag 1 #N/A #N/A #N/A
Felt Mag 2 #N/A #N/A #N/A
Felt S-pst #N/A #N/A #N/A
Felt S-rev #N/A #N/A #N/A        
9 starter siste 365 dager
Øvelse sum + - A Dato Stat. Sted   Arrangør
Felt Rev 63 -34 19.sep.21 Stemtjønn Greipstad PK
Felt Mil 61,7 -35 19.sep.21 Stemtjønn Greipstad PK
Felt Fin 82 -15 19.sep.21   Stemtjønn Greipstad PK
Felt Rev 62,9 -34 18.jul.21 Aushommen Kvinesdal PK
Felt Mil 56,7 -40 18.jul.21 Aushommen Kvinesdal PK
Felt Fin 87,8 -9 18.jul.21   Aushommen Kvinesdal PK
Felt Rev 76,5 -21 04.jul.21 Kristiansand Kr.sand Garnison PK
Felt Mil 91,9 -5 04.jul.21 Kristiansand Kr.sand Garnison PK
Felt Fin 87,3 -10 04.jul.21   Kristiansand Kr.sand Garnison PK