Topp 100 Ranking - Luft 2h.st. - U12 per 16.jun 2018
endr -------------------    Topp 4    --------------------
1/1   Navn Klasse Ranking 1. tid 2. tid 3. tid 4. tid
ny 1 Tobias Bekken, Støren SSK Menn U12 365,29 370 105 369 94 366 61 364 97
+6 2 Maja Skrøvseth Øiamo, Oppdal PK Kv U12 359,97 374 97 374 118 353 203 352 181
+7 3 Sara Ndapandula Haugnes, Kristiansund PK Kv U14 353,75 372 237 368 273 343 209    
ny 4 Victoria Wold Bremvåg, Ørland PK Kv U12 349,86 357 125 356 126 352 126 346 151
+2 5 Malin Vik, Ørland PK Kv U12 345,08 353 109 349 172 345 125 345 126
-1 6 Ludvik Paulsen Wigdahl, Ørland PK Menn U12 335,24 344 151 342 146 338 263    
+6 7 Mari Berg Forren, Oppdal PK Kv U12 324,52 337 105 337 259 333 118 305 154
+6 8 Amund Elias Noteng, Støren SSK Menn U12 319,65 340 138 329 215 309 243
+2 9 Emil Mathias Endresen, Haugesund PK Menn U12 318,33 344 157 322 241 313 66 311 297
ny 10 Eirik Bævre Istad, Kristiansund PK Menn U12 317,74 346 118 336 97 315 139 284 104
ny 11 Thomas Solie, Haugesund PK Menn U12 314,12 335 101 335 129 314 192 287 241
+7 12 Odd Ivar Leangen Kristiansen, Sunndal PK Menn U12 312,34 366 118 336 97 294 202 266 160
ny 13 Peder Skåle Andreassen, Støren SSK Menn U12 299,32 311 259
ny 14 Kenneth Alsethaug, Selbu PK Menn U14 296,86 307 189
ny 15 Eline Melkild Aalmo, Sunndal PK Kv U12 295,64 319 97 285 118        
ny 16 Stian Endre Lund, Selbu PK Menn U12 292,86 303 189
ny 17 Maiken Hellem Dahl, Ørland PK Kv U12 291,08 313 151 296 109 287 146 280 126
ny 18 Casper Christophersen Ring, Ørland PK Menn U14 285,24 297 263            
ny 19 Daniel Haugen, Trondhjems PK Menn U12 282,84 310 20 294 55 269 68 263 69
ny 20 Malin Sagmyr, Ørland PK Kv U12 266,27 277 216
ny 21 Alinda-Sofie Grøtting Breding, Sitter IL PK Kv U12 234,72 243 104            
ny 22 Isak Rødsjø, Støren SSK Menn U12 225,57 268 124 235 96 226 40 182 138
ny 23 Adrian Grønset Næss, Støren SSK Menn U12 212,24 245 40 242 61 209 68 162 243
ny 24 Rose-Angelika Bakke, Støren SSK Kv U12 203,67 215 243            
ny 25 Martin Kulseth, Selbu PK Menn U12 176,86 187 189
ny 26 Emilie Grønset Næss, Støren SSK Kv U12 176,10 202 40 186 68 150 61
ny 27 Malin Strøm, Sitter IL PK Kv U12 175,72 184 104            
ny 28 Dennis Ulriksen Rønsberg, Selbu PK Menn U12 158,86 169 189
ny 29 Zander Augustin Strand Birkeland, Haugesund PK Menn U12 158,48 169 206
ny 30 Iselin Kildal Talberg, Vestnes PK Kv U12 150,72 159 104            
ny 31 Erik Kulseth, Selbu PK Menn U12 125,86 136 189
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  31 #N/A #N/A #N/A ####              
31 #N/A #N/A #N/A ####
31 #N/A #N/A #N/A ####
  32 #N/A #N/A #N/A ####              
32 #N/A #N/A #N/A ####
32 #N/A #N/A #N/A ####
  32 #N/A #N/A #N/A ####              
32 #N/A #N/A #N/A ####
32 #N/A #N/A #N/A ####
  32 #N/A #N/A #N/A ####              
32 #N/A #N/A #N/A ####
32 #N/A #N/A #N/A ####
  32 #N/A #N/A #N/A ####              
32 #N/A #N/A #N/A ####
32 #N/A #N/A #N/A ####
  32 #N/A #N/A #N/A ####              
32 #N/A #N/A #N/A ####
32 #N/A #N/A #N/A ####
  32 #N/A #N/A #N/A ####              
32 #N/A #N/A #N/A ####
32 #N/A #N/A #N/A ####
  32 #N/A #N/A #N/A ####              
  32 #N/A #N/A #N/A ####