NSF Stevnestatistikk (Pistol - Banestevner) 2010

www.fsu.no

Aktivitet 2010

    Antall starter pr. skytter
    Antall starter pr. klubb
    Antall starter Kvinner pr. klubb
    Antall starter pr. krets
    Antall skyttere pr. klubb/krets
    Oversikt deltakelse bane

    NSF’s terminliste pistol
    Klasseføring

Adelskalender  2010

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal.32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser (veteran)
    Alle øvelser (kvinner)
    OL-øvelser (kvinner)

    NM 25m 50m (ny)
 

Klassevis Ti på topp      

Statistikk 2009      
Statistikk 2008
      Statistikk 2007
Statistikk 2006      Statistikk 2005 

NSF Bragdmerke/Medaljestatistikk

 

Uttak til VM bane München
Uttak til EM luft Meråker

 

Vinterserien Hurtig Fin 2009 - 2010

"Alle på topp"-lister, 2010

    Fripistol
    Fripistol B
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Luft rekr. U14
    Luft rekr. U12
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin
    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Luft-Std 40
    Luft-Std 30

    Luft-Fall

    NAIS
    NAIS-Cup ind.
    NAIS-Cup Lag
    NAIS merker per klubb
    Sprint-Luft
    Sprint-Luft-Cup ind.
    Sprint-Luft-Cup Lag

 Regler for NAIS – Sprint-luft

Rankinglister (Rankingregler)

Åpen
    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver

Kvinner
    Luft 40
    Finpistol
    Hurtig Fin

Menn Junior/Ungdom
    Fripistol
    Silhuett
    Luft 60
    Luft 40
    Finpistol

    Standard

Kvinner Junior/Ungdom
    Luft 40
    Finpistol

Luft U14/ U12
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12

 Beste res. siste 365 dager

Res. nyere enn 3 måneder har blå dato
Res. eldre enn 9 måneder har rød dato
(Vurderingskrav 2011)

Fripistol
Silhuettpistol
Luftpistol 60
Standardpistol
Grovpistol
Luftpistol 40 kvinner
Finpistol Kvinner

50 besteres Junior / Ungdom
Fripistol
Silhuettpistol
Luftpistol 60
Standardpistol
Finpistol
Luftpistol 40 kvinner
Finpistol Kvinner