Klassevis Ti på topp

Stevnestatistikk Pistol - Banestevner 2021

Kretsstatistikk på banestevner kan kjøpes for kr 6000,- per år

Klubb/Kretsstatistikk 

 Letter

Description automatically generated

Aktivitet 2021

    Antall starter per skytter 
    Antall starter per klubb
    Antall starter Kvinner pr. klubb
    Antall starter Jr/ungdom pr. klubb
    Antall starter per krets
    Antall starter per Arrangør
    Antall skyttere pr. klubb/krets

    Antall starter Storluft
    Antall starter per klubb Storluft

  

Adelskalender  2021

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal. 22-øvelser
    Kal. 32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser Veteraner
    OL-øvelser Kvinner
    Luft-øvelser
   
    
Ind. medaljer NM
    NM-medaljer per klubb   
    

"Alle på topp"-lister, 2021
  Cup
Ind Lag    Fripistol
Ind Lag    Fripistol B
Ind Lag    Silhuett
Ind Lag    Luftpistol 60
Ind Lag    Luftpistol 40
Ind Lag   Storluft (TEST)
Ind Lag    Luft rekr. U12
Ind Lag    Luft rekr. U14
Ind Lag    Luft-Std 40
Ind Lag    Luft-Fall 40
Ind Lag    NAIS Luft
Ind Lag    Luft-Sprint

Ind Lag    Finpistol
Ind Lag    Grovpistol
Ind Lag    Standard
Ind Lag    NAIS Fin
Ind Lag    NAIS Grov

Ind Lag    Hurtig Fin
Ind Lag    Hurtig Grov
Ind Lag    Hurtig Militær

Ind Lag    Hurtig Revolver
Ind Lag    Hurtig S-pistol
Ind Lag    Hurtig S-revolver


 

Rankinglister (Rankingregler)

Åpen
    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Luft-Sprint
    Storluft (TEST)
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    NAIS Fin
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver
    Hurtig S-pistol
    Hurtig S-revolver

Kvinner
    Luft 60
    Finpistol
    Hurtig Fin

SH 1
    Luft 60
    Finpistol
    Hurtig Fin

 Beste res. siste 365 dager

Res. nyere enn 3 måneder har blå dato
Res. eldre enn 9 måneder har rød dato

    Fripistol    Fri-B
    Silhuettpistol
    Luftpistol 60
    Standardpistol
    Grovpistol
    Finpistol
    Hurtig Grov
    Hurtig Fin
    NAIS Fin
    Luft-Sprint

    Luftpistol 60 kvinner
    Finpistol Kvinner
    Hurtig Fin Kvinner

Besteres. Junior / Ungdom
    Fripistol    Fri-B
    Silhuettpistol
    Luftpistol 60
    Standardpistol
    Finpistol
    Luftpistol 60 kvinner
    Finpistol Kvinner

Norgesmester - statistikk
    Menn, individuelt
    Menn, lag
    Kvinner, individuelt
    Kvinner, lag
    Veteran, individuelt
    Veteran, Lag
    Junior, individuelt
    Ungdom, individuelt
    SH-klasser

Åpen Junior/Ungdom
    Fripistol
    Standard

Menn Junior/Ungdom
    Luft 60
    Silhuettpistol
    Finpistol

Kvinner Junior/Ungdom
    Luft 60
    Finpistol

Luft U14/ U12
    Luft m. støtte U12
    Luft m. støtte U14

V55
    Luft 40
    Luft-sprint
    Finpistol
    Standardpistol
    Hurtig Fin
    NAIS Fin

V65
    Luft 40
    Luft-sprint
    Finpistol
    Standardpistol
    Hurtig Fin
    NAIS Fin

V73
    Luft 40
    Luft-sprint
    Finpistol
    Standardpistol
    Hurtig Fin
    NAIS Fin

    

Historikk

    Samlet stevnestatistikk 2005 – i fjor
    Statistikk i år
    Statistikk 2020
    Statistikk 2019
    Statistikk 2018
    Statistikk 2017
    Statistikk 2016
    Statistikk 2015
    Statistikk 2014
    Statistikk 2013
    Statistikk 2012
    Statistikk 2011
    Statistikk 2010
    Statistikk 2009
    Statistikk 2008
    Statistikk 2007
    Statistikk 2006
    Statistikk 2005