www.fsu.no

Stevnestatistikk Pistol - Banestevner 2019

Klassevis Ti på topp

Klubb/Kretsstatistikk 

Kretsstatistikk på banestevner kan kjøpes for kr 6000,- per år

Aktivitet 2019

    Antall starter pr. skytter
    Antall starter pr. klubb
    Antall starter Kvinner pr. klubb
    Antall starter Jr/ungdom pr. klubb
    Antall starter pr. krets
    Antall skyttere pr. klubb/krets

  

Adelskalender  2019

    Alle øvelser
    ISSF-øvelser
    OL-øvelser

    25m-øvelser
    Kal. 22-øvelser
    Kal. 32-øvelser
    Hurtig-øvelser
    Alle øvelser Veteraner
    OL-øvelser Kvinner

    
NM 25m 50m
    
Alle NM - Luft 60
    
Alle NM - Luft 40
    NM kal. 22
    NM Felt

    
Ind. medaljer NM
    NM-medaljer per klubb

"Alle på topp"-lister, 2019
  Cup
Ind Lag    Fripistol
Ind Lag    Fripistol B
Ind Lag    Silhuett
Ind Lag    Luftpistol 60
Ind Lag    Luftpistol 40
Ind Lag    Luft rekr. U14
Ind Lag    Luft rekr. U12
Ind Lag    Luft-Std 40
Ind Lag    Luft-Fall 40
Ind Lag    Luft-Sprint

Ind Lag    Finpistol
Ind Lag    Grovpistol
Ind Lag    Standard
Ind Lag    NAIS Fin
Ind Lag    NAIS Grov

Ind Lag    Hurtig Fin
Ind Lag    Hurtig Grov
Ind Lag    Hurtig Militær

Ind Lag    Hurtig Revolver
Ind Lag    Hurtig S-pistol
Ind Lag    Hurtig S-revolver

 
Regler for NAIS – Luft-Sprint
 

Rankinglister (Rankingregler)

Åpen
    Fripistol
    Silhuett
    Luftpistol 60
    Luftpistol 40
    Finpistol
    Grovpistol
    Standard
    Hurtig Fin

    Hurtig Grov
    Hurtig Militær

    Hurtig Revolver

    Luft-Sprint
    NAIS Fin

Kvinner
    Luft 60
    Luft 40
    Finpistol
    Hurtig Fin

Menn Junior/Ungdom
    Fripistol
    Silhuett
    Luft 60
    Luft 40
    Standard
    Finpistol

 Beste res. siste 365 dager

Res. nyere enn 3 måneder har blå dato
Res. eldre enn 9 måneder har rød dato

Fripistol    Fri-B
Silhuettpistol
Luftpistol 60
Standardpistol
Grovpistol
Finpistol
Hurtig Grov
Hurtig Fin
NAIS Fin
Luft-Sprint

Luftpistol 60 kvinner
Luftpistol 40 kvinner
Finpistol Kvinner
Hurtig Fin Kvinner

Besteres. Junior / Ungdom
Fripistol    Fri-B
Silhuettpistol
Luftpistol 60
Standardpistol
Finpistol
Luftpistol 60 kvinner
Luftpistol 40 kvinner
Finpistol Kvinner

Norgesmester - statistikk

    Menn, individuelt
    Menn, lag
    Kvinner, individuelt
    Kvinner, lag
    Veteran, individuelt
    Veteran, Lag
    Junior, individuelt
    Ungdom, individuelt
    SH-klasser

Kvinner Junior/Ungdom
    Luft 60
    Luft 40
    Finpistol

Luft U14/ U12
    Luft m. støtte U14
    Luft m. støtte U12
   

Historikk

Statistikk 2018
Statistikk 2017
Statistikk 2016

Statistikk 2015
Statistikk 2014
Statistikk 2013
Statistikk 2012
Statistikk 2011
Statistikk 2010
Statistikk 2009
Statistikk 2008
Statistikk 2007
Statistikk 2006
Statistikk 2005